Home
Wie is P&O enzo?
Wat biedt P&O enzo?
Wat kost P&O enzo?
Referenties
Vacatures enzo
Nieuws enzo
ouder 'nieuws'
Opdrachtgevers
Links
Contact
Disclaimer website

Complimenten verlagen uw ziekteverzuim.

U wilt uw ziekteverzuim halveren? Dan kunt u als een veldheer uw personeel in de gaten houden, en meteen op de stoep staan bij zieke medewerkers. Maar het kan ook anders. En beter. Want door uw personeel dagelijks een compliment te geven voorkomt u veel verzuim, betoogt Willem van Rhenen van ArboNed.

Volgens Van Rhenen zitten er bij het huidige ziekteverzuim nauwelijks meer charlatans. Daar hebben strengere wetgeving, gedeeltelijke reïntegratie door bedrijfsartsen en het strakker sturen op verzuim door werkgevers de afgelopen zes jaar wel voor gezorgd. De helft van de mensen die nu ziek is, is dat omdat zij niet de energie en voldoening uit hun werk halen die bescherming biedt tegen psychische en lichamelijke klachten.

Hoe weet u zo zeker dat het wel meevalt met het aantal charlatans?

‘Dat horen we van werkgevers zelf. Sinds de strengere wetgeving, zoals de Wet terugdringing ziekteverzuim, zijn bedrijven ziekterverzuim echt serieus gaan nemen. Ze weten waaróm iemand afwezig is. Werknemers kunnen niet zomaar meer wegblijven. En je ziet ook dat de crisis ertoe leidt dat werknemers zelf niet zomaar thuisblijven als ze zich een beetje gammel voelen: ze proberen ook dan hun beste beentje voort te zetten.’

U stelt dat ‘werkgevers de motivatoren en stressoren van zieke medewerkers in kaart brengen om hen bevlogener te maken’. Wat bedoelt u daarmee?

‘Mensen die afhaken doen dat omdat ze het energetisch niet aankunnen; ze zijn hun energiebron kwijt. Ze zijn vermoeid, raken depressief, of krijgen een burnout. Je ziet ook dat vermoeide werknemers fysieke klachten krijgen: hoofdpijn, nekpijn en pijn in de rug. Werkgevers hebben dan vaak de neiging de werkdruk te verminderen door werk weg te pakken bij die vermoeide werknemers. Maar daarmee zijn die werknemers nog niet enthousiast –en dat is essentieel om personeel echt weer aan de slag te krijgen. Mensen vinden het over het algemeen niet erg om hard te werken: het kan heel bevredigend zijn om met z’n allen de schouders eronder te zetten en een zware klus te klaren. Maar dan moet dat werk wel een goed gevoel geven. Als je voelt dat je gesteund wordt door je werkgever -en je collega’s- dan is werken veel minder vermoeiend.’

Hoe doe je dat: personeel ondersteunen?

‘Door minder op de negatieve aspecten van het werk te focussen. Werkgevers doen dat teveel. Ze moeten zich meer verdiepen in hun personeel, zodat ze weten wat hen enthousiast maakt. Daarbij is het belangrijk een vinger aan de pols te blijven houden, want werknemers veranderen in de loop der jaren.’

Een dagelijks compliment is essentieel bij dat enthousiasmeren, stelt u.

‘Complimenten zijn heel belangrijk. Ze doen letterlijk goed. Niet alleen bij de ontvanger; ook de uitdeler van het compliment krijgt er een goed gevoel door en wordt daarmee bevlogener, zo blijkt uit onderzoek. Looking at the bright side of life heeft psychologisch een grote impact.’

Daarmee wordt de werkgever een soort motivational coach.

‘Inderdaad. In mijn visie gaat het nog verder: de werkgever moet een servant leader worden. Een dienende leider. Het productieverlies dat wordt veroorzaakt door mensen die wel aanwezig zijn, maar weinig werk verrichten is veel groter dan het verlies dat wordt veroorzaakt door ziekteverzuim. Dat verlies kun je voorkomen door te weten wat je personeel beweegt, en ze te ondersteunen.’

Bron: www.bizz.nl

Geplaatst: 10 mei 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thuiswerken is geen werkweigering

Een medewerkster van een advies- en bemiddelingsbureau werkt op detacheringsbasis of thuis. Vanwege gewijzigde omstandigheden wil haar werkgever dat zij voortaan drie dagen per week op kantoor werkt. Aan de voorwaarden van de werkneemster wenst haar baas niet te voldoen.

Eiseres verrichtte haar werkzaamheden ingevolge de arbeidsovereenkomst op detacheringsbasis of thuis. In verband met het wegvallen van werkzaamheden heeft werkgever eiseres een kantoorfunctie aangeboden. EiseAres heeft het aanbod op bepaalde voorwaarden geaccepteerd. Zo wil zij dat er rekening gehouden wordt met haar reistijden, wat inhoudt dat ze om twee uur 's middags weer vertrekt. Haar werkgever laat haar weten dat daar geen sprake van kan zijn.

Na twee dagen op kantoor te hebben gewerkt, heeft eiseres werkgever gemeld dat zij beschikbaar was voor het verrichten van werkzaamheden thuis. Werkgever heeft de loonbetalingen vervolgens stopgezet en een ontslagvergunning voor eiseres aangevraagd. De arbeidsovereenkomst is opgezegd tegen 1 juli 2009.

Dat laat de werkneemster niet over haar kant gaan. Voor de rechter stelt zij dat haar werkgever in strijd met de arbeidsovereenkomst handelt door vanaf half februari 2009 geen salaris meer te betalen. Zij eist doorbetaling van haar salaris, vakantiegeld, dertiende maand en pensioenpremie en wil een maandelijks afgifte van een loonstrook. Bovendien wil ze dat haar werkgever wordt veroordeeld tot betaling van  € 25.807,50 wegens kennelijk onredelijk ontslag.

De kantonrechter vindt dat de werkgever er zelf voor heeft gezorgd dat er geen arbeid wordt verricht en wijst de vordering van het salaris toe. De vergoeding voor het kennelijk onredelijk ontslag wijst de rechter af, omdat er geen sprake is van een valse of voorgewende reden.

LJN: BL8963, Sector kanton Rechtbank Haarlem

Geplaatst op 31 maart 2010

P&O enzo heeft ruime ervaring in diverse ontslagzaken en ontslagmethoden. Klik voor meer informatie over ontslag hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deeltijd-WW beperkt verlengd

De instroom in de deeltijd-WW wordt beperkt verlengd. Alleen bedrijven die niet eerder een beroep hebben gedaan op werktijdverkorting of deeltijd-WW, kunnen na 1 april 2010 een aanvraag doen. De looptijd van de regeling eindigt op 1 juli 2011.

Hiermee worden sectoren tegemoetgekomen die vanwege langlopende opdrachten na-ijlen in de economische crisis. Zij lopen namelijk het risico pas later in 2010 geconfronteerd te worden met de gevolgen hiervan.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met verlenging van de regeling.

Bron: Accountancynieuws

Geplaatst op 23 maart 2010

Wilt u wellicht gebruik maken van Deeltijd-WW, maar weet u niet, hoe het werkt? P&O enzo kan u hierin ondersteunen. Neem vandaag nog contact op!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakbond boos over eindbod schoonmaak-CAO

Vakbond FNV Bondgenoten is boos over het loonbod dat de werkgevers in de schoonmaakbranche hebben gedaan in de onderhandelingen voor de nieuwe cao. ,,We laten ons niet afschepen met een cadeaubon'', zei FNV-bestuurder Ron Meyer dinsdag. 
 

Na een lange nacht onderhandelen legde de ondernemersorganisatie van schoonmaakdiensten OSB dinsdagochtend een eindbod op tafel. ,,We hadden goede hoop dat zij het aanbod van 2,5 procent over twee jaar wel zouden verhogen. Maar het enige extraatje dat erin zit is een cadeaubon van 25 euro.'' Volgens Meyer zou dit bedrag een vergoeding moeten zijn van het vakbondslidmaatschap.

Meyer legt het bod dinsdagmiddag voor aan zijn achterban. ,,Ik acht de kans erg groot dat dit in de prullenbak verdwijnt.'' De vakbondsman zegt zich te bezinnen op nieuwe stakingsacties om zo een betere cao te bevechten.

Bron: ANP

Geplaatst op 22 maart 2010

P&O enzo heeft 7 jaar ervaring met de schoonmaak-CAO. Mocht u hier vragen over hebben of over andere personele aangelegenheden, dan kunt u altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkgever kan ziekteverzuim tijdens WK voorkomen

Een ondernemer die zijn werknemers tijdens het wereldkampioenschap voetbal flexibel laat werken, voorkomt dat het ziekteverzuim in zijn bedrijf toeneemt. Dat stelt de organisatie ArboNed.

Het WK voetbal is voor velen synoniem aan biertjes drinken en lang doorfeesten. Toch ligt het aantal ziekmeldingen tijdens grote sportevenementen niet hoger dan normaal, zei een woordvoerster van ArboNed. De arbo-organisatie verwacht in juni dan ook geen piek in het ziekteverzuim. Volgens de arbo-organisatie maken veel werkgevers afspraken met hun werknemers om belangrijke sportevenementen goed op te vangen op de werkvloer. ''Als werkgevers ruimhartiger zijn met het toekennen van vrije dagen en flexibel zijn met verschuivingen in de werktijden, voorkomen zij dat iemand zich ziek meldt'', aldus de woordvoerster.

Olympische spelen

De arbo-organisatie heeft met een klantennetwerk van 70.000 werkgevers goed zicht op het ziekteverzuim in Nederland. Binnenkort stuurt de organisatie een mail uit aan alle klanten met tips om ziekmeldingen tijdens het WK te voorkomen, net zoals zij bijvoorbeeld voor de laatste Olympische Winterspelen deed.
''Flexibiliteit verdient zich terug'', zei de woordvoerster. ''Als je iemand ruimte geeft om een dag na een belangrijke wedstrijd twee uur later te beginnen, en twee uur langer door te werken, dan blijft diegene gemotiveerd en zal hij zich minder snel ziekmelden.

Bron: ANP

geplaatst op 21 mei 2010

P&O enzo heeft ruime ervaring in ziekteverzuim, casemanagement, Wet Poortwachter en ontslag van zieke werknemers. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend gesprek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Geheimhoudingsbeding. Hoe werkt het?

Een werkgever kan een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen of als apart beding opstellen. In beide gevallen pleegt een werknemer die een bedrijfsgeheim aan derden geeft een wanprestatie. Hij komt dan immers zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst/het geheimhoudingsbeding niet na.

In beginsel werkt het geheimhoudingsbeding gedurende de dienstbetrekking en in de periode daarna. Het is echter verstandig uitdrukkelijk op te nemen dat het geheimhoudingsbeding ook na het einde van de dienstbetrekking blijft gelden. Het is immers goed denkbaar dat vooral ex-werknemers eerder geneigd zijn bedrijfsgeheimen openbaar te maken.

Het is ook aan te raden duidelijk in het geheimhoudingsbeding te zetten welke informatie er allemaal onder valt. Informatie wordt namelijk in beginsel pas op uw uitdrukkelijke verklaring als vertrouwelijk aangemerkt. Overigens is informatie ook vertrouwelijk als uw werknemer dit redelijkerwijs uit de omstandigheden moet afleiden. In de rechtspraak is gebleken dat ook het schenden van de privacy van collega’s in strijd kan zijn met een geheimhoudingsbeding.

Boete of schadevergoeding?

Het opstellen van een geheimhoudingsbeding heeft weinig zin als er geen sanctie staat op het niet nakomen van het beding. Daarom doet de werkgever er goed aan in het geheimhoudingsbeding op te nemen dat hij bij overtreding van het beding een sanctie oplegt. Daarbij moet hij een keuze maken tussen:

• het opleggen van een (vaste) boete;
• het eisen van een volledige schadevergoeding op grond van wanprestatie.

De werkgever kan dus geen volledige schadevergoeding én een boete eisen. Het voordeel van een boete is dat deze relatief eenvoudig is op te leggen. Als de werkgever een volledige schadevergoeding eist, zal hij de omvang van de schade moeten bewijzen.

Bron: De salarisadviseur

Geplaatst op 14 augustus 2010

P&O enzo kan voor u een geheimhoudingsbeding opstellen voor uw werknemers in wiens contract dit beding nog niet is opgenomen. Beter nog is, om uw arbeidsovereenkomst te laten screenen en eventueel aanpassen door P&O enzo, zodat u verzekerd ben van een waterdicht contract met uw toekomstige werknemers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe regels voor werkgevers

Vanaf vandaag (1 juli 2010) gelden er nieuwe regels voor werkgevers en werknemers. Zo mag met ingang van 1 juli het loonstrookje ook digitaal worden verzonden. Het afschaffen van de papieren versie moet voor minder kosten en minder papieren rompslomp zorgen. Ook mededelingen over de arbeidsovereenkomst kunnen voortaan per mail verstuurd worden.  Het gaat hierbij om zaken als de naam en woonplaats van de werknemer en werkgever, de functie van de werknemer, het soort werk en de hoogte van het salaris.

Werkgevers zijn nu ook minder tijd kwijt aan het controleren van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Via een nieuwe telefonische hulpdienst van het Landelijk Coördinatiepunt VAR kunnen ze navragen of de verklaring klopt.  Naast deze vermindering van de administratieve kasteb kunnen werkgevers ook meer kosten kwijt zijn. Het minimumloon is vanaf vandaag met 0,6 procent omhoog gegaan.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geplaatst op 1 juli 2010

P&O enzo is altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving m.b.t. personeelszaken. U kunt hier als werkgever van profiteren. Weten hoe? Neem vandaag nog contact op en klik hier.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werknemer verloor vinger niet door eigen schuld

Een medewerker van een tuincentrum verliest bij een arbeidsongeval een deel van zijn rechter wijsvinger. Zijn werkgever vindt dat hij zijn verwonding met roekeloos gedrag over zichzelf heeft afgeroepen. De rechter denkt daar anders over.

De werknemer zet op de bewuste dag een palletwagen in de goederenlift. Toen de lift naar boven ging, kwam de lading in beweging. Een dwarsbalk werd ontwricht, een spaanplaat viel naar beneden en raakte de hand van de medewerker. Hij verloor hierdoor anderhalf vingerkootje.
In de gebruiksaanwijzing van de lift staat dat als er kans is dat de goederen uit de lift vallen, deze gefixeerd dienen te worden. De betreffende medewerker wist dit niet, evenmin als zijn leidinggevende.

Zijn werkgever stelt echter niet in gebreke te zijn gebleven bij het geven van instructies over het veilig gebruik van de lift. Volgens hem had de werknemer kunnen weten dat een palletwagen kan bewegen. De kantonrechter vindt echter niet dat de werknemer roekeloos is geweest. Zelfs als de werkgever inderdaad voldoende heeft gewezen op het gevaar van bewegende lading, dan had hij nog de plicht om toe te zien op naleving van het verbod om bijvoorbeeld palletwagens met de lift te vervoeren. Bovendien heeft het tuincentrum er voor gekozen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen.

De werknemer krijgt daarom zijn geëiste smartengeld van 6500 euro.

LJN: BM4648, Sector kanton Rechtbank Utrecht

Geplaatst op 26 mei 2010

P&O enzo kan ervoor zorgen, dat u voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent o.a. veiligheid op de werkvloer, door het opstellen van een RI&E en/of een daaruit vloeiend Arbobeleid (wettelijk verplicht! 

 

Ontslagen om een plakje kaas of te kort haar, ontslagvergoeding van 6,2 miljoen, geen ontslagvergoeding vanwege overlijden voor beeindigingsdatum.. een interessant artikel over de 10 meest opmerkelijke ontslagzaken van 2010. Klik hier.

Geplaatst: 9 januari 2011

Bron: IntermediairPW

 

Voorkom een stuwmeer van vakantiedagen

Is het opnemen van vakantiedagen de verantwoordelijkheid van de werkgever of de werknemer? Uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam blijkt dat werkgevers moeten voorkomen dat werknemers een verlofstuwmeer opbouwen.

Een werknemer van een professionele wielerploeg vordert na het einde van zijn vijfjarig dienstverband betaling van 135 vakantiedagen met een waarde van € 75.441,18 bruto. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werknemer per jaar recht heeft op 35 vakantiedagen, die in overleg met de werkgever mogen worden opgenomen. Bovendien staat daar in dat de werknemer gehouden is de vakantiedagen op te nemen in het jaar waarop deze betrekking hebben.

 

Eigen risico

De kantonrechter wijst de vordering van werknemer af omdat het voor zijn eigen rekening en risico komt dat hij buiten het wielerseizoen geen vakantiedagen heeft opgenomen. Dat de werknemer door zijn betrokkenheid bij zowel het zomer- als winterseizoen zijn vakantiedagen niet kon opnemen, betekent volgens de kantonrechter niet zonder meer dat hij dan aanspraak kan maken op uitbetaling van de vakantiedagen.

Inspanningsverplichting

In hoger beroep vernietigt het Hof Amsterdam de beslissing van de kantonrechter. Op de werknemer berust een inspanningsverplichting om vakantiedagen op te nemen in het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Deze verplichting weegt echter niet op tegen de verplichting van de werkgever om erop toe te zien dat de werknemer de vakantiedagen opneemt. Op grond van art. 7:611 BW moet een goed werkgever waarborgen dat geen afbreuk wordt gedaan aan het arbeidsbeschermende doel van vakantie: recuperatie.

Op deze manier kan een werkgever ook een verlofstuwmeer voorkomen. Het is bovendien in strijd met art. 7:642 en 7:645 BW om in een arbeidscontract te bepalen dat niet opgenomen vakantiedagen komen te vervallen. Het hof beslist dan ook dat de vordering van de werknemer moet worden toegewezen.

Let op: het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend zodat in de toekomst werknemers vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen, tenzij dit onredelijk is of andere afspraken met de werkgever zijn gemaakt.

Gerechtshof Amsterdam, 17 augustus 2010, LJN: BN 4215

Bron: HRBase, auteur: mr. W.T.M. Uilhoorn, Uilhoorn & Fritse Advocaten

 

Geplaatst op: 17-09-2010

P&O enzo kan voor u uw arbeidsovereenkomsten nakijken om te controleren of er geen bedingen in staan, die in strijd zijn met de wet. Ook kan P&O enzo zaken toevoegen, waardoor u als werkgever beter beschermd bent tegen schadevergoedingseisen van (ex-)werknemers.

Wilt u meer weten over deze en andere dienstverlening van P&O enzo, neem dan nu contact op via de contactpagina of klik hier.