Home
Wie is P&O enzo?
Wat biedt P&O enzo?
P&O uitbesteden
P&O projecten
P&O interim
Werving & Selectie
Wat kost P&O enzo?
Referenties
Vacatures enzo
Nieuws enzo
Opdrachtgevers
Links
Contact
Disclaimer website

P&O projecten

Het opzetten van een personeelsafdeling en het uitdenken en uitwerken van efficiënte en tijdsbesparende P&O procedures is één van de specialismen van P&O enzo. Maar ook voor kleinere projecten op het gebied van personeel gaat P&O enzo met plezier voor u aan de slag.

Misschien wilt u alleen een bedrijfsreglement laten schrijven, de Werving & Selectie van een nieuwe medewerker uitbesteden of alleen een goede standaard arbeidsovereenkomst laten opstellen, die dan makkelijk door uw eigen medewerkers ingevuld kan worden? Alles kan bij P&O enzo.

Hieronder vindt u een overzicht van voorbeelden van projecten die u aan P&O enzo kan uitbesteden.

Op gebied van wet- en regelgeving:

 • Ervoor zorg dragen dat uw bedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen m.b.t. personeel (bijv. m.b.t. Arbo-wet, fiscus, overige wettelijke eisen)

Op het gebied van werving & selectie (W&S)

 • Uitvoeren W&S opdracht (klik hier voor meer informatie over W&S)
 • Opstellen W&S procedure
 • Opstellen inwerkprocedure / inwerkprogramma / inwerkchecklist

Op het gebied van ziekteverzuim

 • Opstellen ziekteverzuimprocedures (ziek- en betermelding, wie doet wat, wat intern/extern)
 • Opstellen ziekteverzuimprotocol (regels waaraan werknemer zich bij ziekte moet houden)
 • Risico-inventarisatie en –evaluatie (wettelijk verplicht voor iedere werkgever!)
 • Uitzoeken meest geschikte arbodienstverlening (kostenbesparing of efficiencyslag)
 • Terugdringen ziekteverzuim (onderzoek oorzaak verzuim/soort verzuim, daarna oplossen)

Op het gebied van personeelsadministratie / arbeidsvoorwaarden en overige P&O zaken

 • Opstellen procedures en formulieren rondom alle administratie m.b.t. personeel (checklist in- en uitdienst)
 • Opstellen beloningsbeleid / arbeidsvoorwaardenbeleid / bonusregeling / onkostenvergoedingen
 • Opstellen sanctiebeleid (indien dit bij de cultuur van uw bedrijf past)
 • Opstellen personeelshandboek / bedrijfsreglement (zodat u minder vragen van personeel krijgt)
 • Opstellen standaard arbeidsovereenkomst (met relatiebeding en indien mogelijk concurrentiebeding, boeteclausule, verrekening studiekosten met transitievergoeding, etc.)
 • Opstellen standaard studieovereenkomst (waarborgt uw investering in opleidingen) 
 • Opstellen standaard leaseovereenkomst / autoregeling 
 • Personeelsdossiers op orde brengen, zodat ze aan wettelijke eisen voldoen
 • Standaardbrieven opstellen, die als basis kunnen dienen in communicatie met werknemer (bijv. standaardbrief bevestiging einde dienstverband, standaardbrief waarschuwing, standaardbrief m.b.t. uw collectieve ziektekostenverzekering, standaardbrief bij ziekmelding / ziek maar niet thuis, enz.)

Op het gebied van einde dienstverband /ontslag:

 • Advies voor mogelijkheden m.b.t. ontslag + gehele uitvoering van dit advies.
 • Ontslag op staande voet begeleiden
 • Helpen ontslagdossier op te bouwen
 • Opstellen aanvraag ontslag UWV Werkbedrijf of kantonrechter (indien u een goed dossier heeft opgebouwd)
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst (dan kunt u zonder tussenkomst van de rechter afscheid nemen van een niet goed functionerende medewerker)
 • Einde dienstverband begeleiden (einde contract door werkgever / opzegging door werknemer)

Overige gebieden:

 • Opstellen functie- en taakomschrijvingen
 • Opstellen functionerings- en beoordelingsprocedure en leidraad hierbij
 • Terugdringen personeelsverloop
 • Opstellen exitbeleid
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Heeft u vragen over één van de bovenstaande zaken of wilt u een vrijblijvend gesprek, neem dan nu contact op met Karen van Leeuwen, 06-25454910 of karen@penoenzo.nl of klik hier voor het contactformulier.

'Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn.'