Home
Wie is P&O enzo?
Wat biedt P&O enzo?
P&O uitbesteden
P&O projecten
P&O interim
Werving & Selectie
Wat kost P&O enzo?
Referenties
Vacatures enzo
Nieuws enzo
Opdrachtgevers
Links
Contact
Disclaimer website

P&O uitbesteden

Kleinere organisatie hebben over het algemeen geen eigen personeelszaken. In deze situatie biedt P&O enzo een oplossing, door ervoor te zorgen dat alle personele zaken binnen de organisatie op een professionele wijze worden begeleid en/of uitgevoerd. 

Al naar gelang uw behoefte en budget kan dit zowel ad hoc als op vaste tijdstippen. Dit laatste is aan te bevelen, zeker als u P&O enzo ook wilt gebruiken als vraagbaak of aanspreekpunt voor u en/of uw personeel. Zo beschikt u tegen relatief lage kosten over een eigen, professionele P&O afdeling.

Hieronder een overzicht van de taken die P&O enzo o.a. van u over kan nemen. Uiteraard kunt u ervoor kiezen alle, of een deel van de P&O taken uit te besteden.

 • Werving & Selectie van nieuwe medewerkers (klik hier voor meer informatie)
 • Functionerings- en beoordelingsprocessen bewaken en begeleiden
 • Begeleiden, ondersteunen, aanwezig zijn bij en verslaglegging van (voortgangs)gesprekken
 • Ziekteverzuim:   
 • Registratie ziektegevallen bij Arbodienst en indien nodig bij UWV
 • Verzuimgesprekken voeren
 • Coördineren snelle re-integratie van zieken
 • Casemanager bij langdurige ziekte (inclusief contact met Arbodienst, regelen bedrijfsarts, invullen documenten van UWV en voldoen aan eisen van de wet Poortwachter)
 • Personeelsadministratie:
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Verzorgen en controle ID-gegevens, aanmelden wettelijke instanties, loonheffingsformulier e.d.
 • Invoeren in personeelsadministratie
 • Bijhouden loons- en functiewijzigingen (en doorgeven aan salarisadministratie)
 • Ervoor zorg dragen dat de personeelsdossiers aan de wettelijke eisen voldoen
 • Contracten bijhouden
 • Coördineren van opleidingen en procesbewaking opleidingen
 • Conflictbemiddeling
 • Dossieropbouw en begeleiding bij disfunctioneren van werknemers (aanwezig zijn, begeleiden en notuleren van waarschuwingsgesprekken, opstellen van gespreksverslagen en waarschuwingsbrieven t.b.v. dossieropbouw)
 • Begeleiden ontslagzaken, bijvoorbeeld:
 • Einde dienstverband begeleiden
 • Ontslag op staande voet begeleiden
 • Opstellen aanvraag ontslag UWV Werkbedrijf
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst
 • Opstellen ontbindingsverzoek voor kantonrechter
 • Vraagbaak op het gebied van CAO, arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving op het gebied van P&O (voor ondernemer, voor werknemer of voor beiden)
 • Verzorgen correspondentie aan werknemers (nieuwsbrieven, wijzigingen, gespreksverslagen, dossieropbouw, waarschuwingsbrieven, enz.)
 • Exitgesprekken voeren

Voor alle taken en diensten geldt: alleen wat u wilt en in hoeverre u het wilt; neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met Karen van der Weel (-van Leeuwen) 06-25454910 of karen@penoenzo.nl of klik hier voor het contactformulier.

'De narigheid van meteen iets goed doen, is dat dan niemand weet hoe moeilijk het was.'