Skip to main content

Voorbeeld prijsvergelijking bij een ontslagzaak.

Let op: onderstaande informatie is gebaseerd op wetgeving van voor 1 juli 2015. P&O enzo zal deze pagina op korte termijn aanpassen!

Stel dat u van een niet goed functionerende werknemer af wilt (vaste medewerker, geen sprake van ontslag op staande voet). Dan zijn er - na 1 juli 2015 - nog maar twee mogelijke trajecten:

  1. Ontslag via de kantonrechter
  2. Ontslag d.m.v. een vaststellingsovereenkomst

1. Ontslag via de kantonrechter

U vraagt uw advocaat om advies. U betaalt €250,- per uur (gemiddeld). U krijgt een advies en een factuur van 5 uur werk (inlezen dossier, opstellen advies) dus €1250,-. Hierin adviseert de advocaat ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter (een advocaat probeert over het algemeen niet een ontslagvergunning aan te vragen via het UWV). U geeft de advocaat opdracht dit traject te starten. Dit kost u nog eens 4 uur á €250,- voor het opstellen en indienen van het ontbindingsverzoek. Na de uitspraak van de rechter wacht u nog eens een flinke rekening; de te betalen ontslagvergoeding aan de werknemer. Totale kosten advies: € 2250,- + kosten ontslagvergoeding.

P&O enzo zal zich ook in moeten lezen in het dossier; wat heeft de werkgever er aan gedaan om de werknemer goed te laten functioneren, zijn er verslagen, waarschuwingen, functioneringsgesprekken, bewijsmateriaal? Misschien is traject 2 of 3 een optie? P&O enzo zal niet automatisch voor ontslag via de kantonrechter kiezen, maar kijkt of het op een andere (voordeligere) manier kan.

Stel dat het traject via de kantonrechter wel de beste optie is. P&O enzo zal dan het ontbindingsverzoek opstellen en hoeft dit alleen nog maar door een advocaat te laten toetsen. Door deze manier van aanleveren, zal het de advocaat veel minder uren kosten, dan wanneer hij het dossier zelf in behandeling zou nemen. Kosten: inlezen dossier + opstellen advies door P&O enzo: 5 uur á € 90,- = €450,-. Daarna opstellen ontbindingsverzoek 4 uur á €90,- door P&O enzo + check door advocaat 1 á 2 uur á €250,- per uur. Totale kosten: €1060,- tot € 1160,- + kosten ontslagvergoeding.

Het kan ook zijn, dat P&O enzo adviseert, om eerst nog een aantal gesprekken (gedurende een bepaalde periode) te voeren met de medewerker, waarbij P&O enzo als mediator op kan treden. Mocht de werknemer hierna nog steeds niet naar behoren functioneren, dan kan het zijn, dat de rechter, door deze laatste poging van de werkgever, de ontslagvergoeding verlaagt en bespaart u kosten. Kosten: als hierboven, maar met wat meer uren door P&O enzo, maar met een lagere ontslagvergoeding (kan duizenden euro's schelen).

2. Ontslag d.m.v. een vaststellingsovereenkomst

In sommige gevallen, als de werknemer wil meewerken, kan een werknemer ook ontslagen worden zonder vergunning en zonder dat de kantonrechter uitspraak doet, namelijk middels een vaststellingsovereenkomst. Dit is een vorm van ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij de werkgever en werknemer afspraken maken over een ontslagvergoeding. De schuld wordt dan bij de werkgever gelegd, waardoor de werknemer zijn recht op een WW niet verliest.

De vaststellingsovereenkomst kan door een advocaat worden opgesteld, maar P&O enzo heeft ook voldoende kennis en ervaring hierin om dit goed uit te kunnen voeren. De kosten van een advocaat liggen gemiddeld 2 tot 3 keer hoger dan de kosten van P&O enzo, dus u bent ook hiermee bij P&O enzo veel voordeliger uit.

Bovenstaande trajecten zijn summier omschreven; in de praktijk komt er nog veel meer bij kijken. Indien u meer wilt weten over ontslag en de mogelijke trajecten, neemt u dan contact met P&O enzo op voor een vrijblijvend gesprek.