Skip to main content

Disclaimer website

P&O enzo besteedt veel zorg aan de kwaliteit van haar uitingen en teksten. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden aan de informatie. P&O enzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de hier gepresenteerde informatie. Uitsluitend onze ondertekende overeenkomsten zijn van rechtswege bindend. Mocht u op onjuistheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u ons daarvan op de hoogte brengt. Behalve het printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van P&O enzo enige informatie van deze website, op welke wijze dan ook, te verspreiden.